STÁNKY - NESTÁNKYCUBE DANCE STAGETANČÍRNA U KONZERVATOŘEVÝSTAVYOBČERSTVOVNY

VÝSTAVY

Nábřeží a náplavka

Výstava o historii, inspiracích a možnostech využití tohoto unikátního městského území, vytvořená ve spolupráci ZČM, Archivu města Plzně a projektu Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s.Aktuálním doplňkem výstavy je několik panelů vztahujících se k povodňové situaci vytvořených ve spolupráci s RNDr.Václavem Cílkem, CSC.

Území OD Inwest na historických plánech a dobových fotografiích.

Výstava vytvořená v roce 2012 v rámci DMM ve spolupráci ZČM, Archivu města Plzně a společnosti Plzeň 2015, o.p.s.Výstava reagovala na projekt zamýšlené zástavby území obchodním domem Corso, který byl v lednovém referendu 2013 většinou plzeňské veřejnosti odmítnut.